Oferta

Koncepcje architektoniczne

pozwalające na określenie możliwości inwestycyjnych

Projekty:

- Architektoniczno-budowlane
- Wnętrz

Kosztorysy:

- przedmiary robót
- kosztorysy inwestorskie
- kosztorysy ofertowe
- kosztorysy powykonawcze
- kosztorysy dla banku

Nadzory:

- autorskie
- inwestorskie

Inwestorstwo zastępcze

- kierowanie i prowadzenie procesu inwestycyjnego
- zarządzanie budową na etapie realizacji projektu

Realizacja Inwestycji:

- regulacja stanu prawnego inwestycji
- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
- uzyskanie decyzji zezwalającej na budowę, rozbiórkę i zgłoszenie robót
- uzyskanie decyzji dopuszczającej obiekt do użytkowania
- uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali