Usługi architektoniczne

Check

Koncepcje architektoniczne

pozwalające na określenie możliwości inwestycyjnych


Check

Projekty:

 • Architektoniczno-budowlane
 • Wnętrz

Check

Kosztorysy:

 • przedmiary robót
 • kosztorysy inwestorskie
 • kosztorysy ofertowe
 • kosztorysy powykonawcze
 • kosztorysy dla banku

Check

Nadzory:

 • autorskie
 • inwestorskie

Check

Inwestorstwo zastępcze

 • kierowanie i prowadzenie procesu inwestycyjnego
 • zarządzanie budową na etapie realizacji projektu

Check

Realizacja Inwestycji:

 • regulacja stanu prawnego inwestycji
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • uzyskanie decyzji zezwalającej na budowę, rozbiórkę i zgłoszenie robót
 • uzyskanie decyzji dopuszczającej obiekt do użytkowania
 • uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali